*** Lưu ý:
Sản phẩm bán trên trang Outlet Casio có thể bị trầy xước, lỗi nhẹ.
Tuỳ vào tình trạng, mức giảm giá có thể khác nhau.
Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để biết thêm chi tiết.
Đối với đồng hồ G-Shock, Baby-G giảm giá từ 50% trở lên được bảo hành máy và pin 2 năm.
Đối với đồng hồ Edifice, Sheen, General, Protrek giảm giá từ 50% trở lên được bảo hành máy và pin 1 năm.

OUTLET 25%

- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU43357966
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU24153728
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU89713574
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU21996821
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU73739218
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU41417113
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU64581993
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU66759573
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU28443795
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU33374172
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU94672547
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU96288449
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU55842791
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU78212512
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU74891463
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU21734552
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU63749778
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU66524285
34,862,250 đ
46,483,000 đ
- 25%
SKU: GMW-B5000TB-1
SR: EUCU93385132
34,862,250 đ
46,483,000 đ