*** Lưu ý:
Sản phẩm bán trên trang Outlet Casio có thể bị trầy xước, lỗi nhẹ.
Tuỳ vào tình trạng, mức giảm giá có thể khác nhau.
Vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng để biết thêm chi tiết.
Đối với đồng hồ G-Shock, Baby-G giảm giá từ 50% trở lên được bảo hành máy và pin 2 năm.
Đối với đồng hồ Edifice, Sheen, General, Protrek giảm giá từ 50% trở lên được bảo hành máy và pin 1 năm.

OUTLET 15%

- 15%
SKU: AEQ-120W-1A
SR: EEUI31461499
1,464,550 đ
1,723,000 đ
- 15%
SKU: BEM-507BL-1A
SR: EUCU58188985
4,119,100 đ
4,846,000 đ
- 15%
SKU: BEM-507BL-1A
SR: EUCU98372275
4,119,100 đ
4,846,000 đ
- 15%
SKU: BEM-511L-7A
SR: EUCU47358931
3,964,400 đ
4,664,000 đ
- 15%
SKU: BEM-520BUL-7A2
SR: EUCU19456614
4,228,750 đ
4,975,000 đ
- 15%
SKU: EFR-546L-7AV
SR: EUCU14844974
3,230,000 đ
3,800,000 đ
- 15%
SKU: EFR-547L-7AV
SR: EUCE51369384
3,697,500 đ
4,350,000 đ
- 15%
SKU: EQS-A500DB-1AV
SR: EUCU31691698
9,249,700 đ
10,882,000 đ
- 15%
SKU: EQS-A500DB-1AV
SR: EUCU74188713
9,249,700 đ
10,882,000 đ
- 15%
SKU: EQS-A500DB-1AV
SR: EUCU47638559
9,249,700 đ
10,882,000 đ
- 15%
SKU: EQS-A500DB-1AV
SR: EUCU57999486
9,249,700 đ
10,882,000 đ
- 15%
SKU: LA680WGA-1
SR: EUCU66553724
1,764,600 đ
2,076,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094E-1A
SR: EUCU27212738
704,650 đ
829,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094E-7B
SR: EUCU12331322
704,650 đ
829,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094E-7B
SR: ECCE25224977
704,650 đ
829,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B1R
SR: EUCU14354913
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B1R
SR: EUCU37984273
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B5R
SR: EUCU15241167
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B6R
SR: EUCU31126547
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B7R
SR: EUCU56244948
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B9R
SR: EUCU12331322
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-7B9R
SR: EUUS31247825
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-9A
SR: EUCU73934355
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1094Q-9B
SR: EUCU59751894
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1274D-7A
SR: EEUE29925125
977,500 đ
1,150,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1274G-7A
SR: EEUP99717645
1,328,550 đ
1,563,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1314L-8A
SR: EUCU32724926
1,152,600 đ
1,356,000 đ
- 15%
SKU: LTP-1314L-8A
SR: EUUS93458376
1,152,600 đ
1,356,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E06L-2A
SR: EUCU32774643
2,520,250 đ
2,965,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E09L-3A
SR: EUCU62762433
2,520,250 đ
2,965,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E11L-5A1
SR: EUCU27883438
2,312,850 đ
2,721,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E151L-7B
SR: EUCU77734599
1,850,450 đ
2,177,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E308L-7A2
SR: EUCU83564337
2,422,500 đ
2,850,000 đ
- 15%
SKU: LTP-E401GL-9A
SR: EUCU86624897
3,061,700 đ
3,602,000 đ
- 15%
SKU: LTP-V001L-1B
SR: EUUS57616744
615,400 đ
724,000 đ
- 15%
SKU: LTP-V004L-7A
SR: EUUS45711912
748,000 đ
880,000 đ
- 15%
SKU: LTP-V006GL-7B
SR: EUCU23994149
880,600 đ
1,036,000 đ
- 15%
SKU: MSG-S600G-1A
SR: ECUE28485261
5,570,900 đ
6,554,000 đ
- 15%
SKU: MSG-S600G-7A
SR: ECUE29685736
5,570,900 đ
6,554,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094E-1A
SR: EUUS46477244
639,200 đ
752,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094Q-7A
SR: EUUS16984883
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094Q-9A
SR: EUCU63797461
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094Q-9A
SR: EUCU48481173
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094Q-9B
SR: EUCU81161422
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1094Q-9B
SR: EUCU21335252
844,900 đ
994,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1095E-7B
SR: EUUS25817546
704,650 đ
829,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1095Q-1A
SR: EUCU77281599
770,950 đ
907,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1095Q-1A
SR: EUUS52614681
770,950 đ
907,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1095Q-9A
SR: EUCU99179158
770,950 đ
907,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1183A-7A
SR: ECCC44839683
1,063,350 đ
1,251,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1183E-7B
SR: EUCU15933999
888,250 đ
1,045,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1183G-7A
SR: EEUP43937763
1,464,550 đ
1,723,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1183Q-7A
SR: EUCU36973857
977,500 đ
1,150,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1302D-7A2
SR: EEUP77257366
1,254,600 đ
1,476,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1303D-1A
SR: EEUE65878575
1,152,600 đ
1,356,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1308L-1A
SR: ECCC93337591
1,152,600 đ
1,356,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1308SG-7A
SR: ECCC47845521
1,784,150 đ
2,099,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1308SG-7A
SR: EEUP83643161
1,784,150 đ
2,099,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1314D-7A
SR: EEUG28476847
1,254,600 đ
1,476,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1314L-8A
SR: EUCU62513845
1,152,600 đ
1,356,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1370L-7A
SR: EUCU24993187
1,405,900 đ
1,654,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1375L-1A
SR: ECCC26756465
1,929,500 đ
2,270,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1401L-7A
SR: EUCU83347788
1,123,700 đ
1,322,000 đ
- 15%
SKU: MTP-1401L-7A
SR: EUCU57586519
1,123,700 đ
1,322,000 đ
- 15%
SKU: MTP-B120RL-5A
SR: EEUK46667339
2,438,650 đ
2,869,000 đ
- 15%
SKU: MTP-B120RL-5A
SR: EEUK46645869
2,438,650 đ
2,869,000 đ
- 15%
SKU: MTP-B125GL-7A
SR: EEUK78693916
2,438,650 đ
2,869,000 đ
- 15%
SKU: MTP-B125RL-5A
SR: EEUK69477962
2,438,650 đ
2,869,000 đ
- 15%
SKU: MTP-B125RL-5A
SR: EEUK17258462
2,438,650 đ
2,869,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E350BL-1B
SR: EEUP22289338
2,941,000 đ
3,460,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E350L-1B
SR: EEUP55889139
2,691,950 đ
3,167,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E350L-1B
SR: EEUP65787975
2,691,950 đ
3,167,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E350L-1B
SR: EEUP66873532
2,691,950 đ
3,167,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E350L-1B
SR: EEUP54117723
2,691,950 đ
3,167,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E700BL-1E
SR: EEUP11397487
2,520,250 đ
2,965,000 đ
- 15%
SKU: MTP-E700L-1E
SR: EEUP15376775
2,266,950 đ
2,667,000 đ
- 15%
SKU: MTP-V002L-2B3
SR: ECUM92117126
692,750 đ
815,000 đ
- 15%
SKU: MTP-V006D-1B2
SR: ECCC32788878
880,600 đ
1,036,000 đ
- 15%
SKU: MTP-V006D-1B
SR: ECCC32788878
880,600 đ
1,036,000 đ
- 15%
SKU: MTP-V300B-1A
SR: EEUP68463729
2,033,200 đ
2,392,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VD200BL-5B
SR: EEUM39319924
1,764,600 đ
2,076,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VD200BL-5B
SR: EEUM22655367
1,764,600 đ
2,076,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VD200BL-5B
SR: EEUM89567886
1,764,600 đ
2,076,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VD200L-2B
SR: EEUM46833783
1,592,900 đ
1,874,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VD200L-2B
SR: EEUM36377318
1,592,900 đ
1,874,000 đ
- 15%
SKU: MTP-VS01L-7B2
SR: EUUS91138691
1,212,100 đ
1,426,000 đ
- 15%
SKU: SHE-3048PGL-7B
SR: EUCU65555965
3,634,600 đ
4,276,000 đ
- 15%
SKU: SHE-3059PGL-5A
SR: EUCU11567884
3,183,250 đ
3,745,000 đ
- 15%
SKU: SHE-3064PGL-7A
SR: EUCU48575189
3,785,900 đ
4,454,000 đ
- 15%
SKU: SHE-3067PGL-7A
SR: EUCU11844939
4,542,400 đ
5,344,000 đ
- 15%
SKU: SHE-3067PGL-7B
SR: EUCU76698296
4,542,400 đ
5,344,000 đ
- 15%
SKU: SHE-4538GL-7A
SR: ECUP62167146
3,484,150 đ
4,099,000 đ
- 15%
SKU: SHE-5023L-7A
SR: EUUS92397496
4,635,900 đ
5,454,000 đ
- 15%
SKU: SHE-5023L-7A
SR: EUCU26686191
4,635,900 đ
5,454,000 đ